Badania laboratoryjne

Renina

Czemu służy badanie?

Jest to enzym wydzielany przez nerki, wpływający pośrednio na ciśnienie tętnicze krwi oraz na pracę nadnerczy. Jej aktywność ulega zmianie w zależności od pozycji ciała oraz zawartości sodu w diecie, a także u kobiet w ciąży.

Wartości prawidłowe

osoba leżąca 2,1-4,3 ng/ml/godz.
osoba stojąca 5-13,6 ng/ml/godz.

Słowniki medyczne