Badania laboratoryjne

Proteinogram (elektroforeza białek)

Czemu służy badanie?

Badanie to wykorzystuje różną ruchliwość białek w polu elektrycznym. Obraz elektroforetyczny przedstawia pięć głównych frakcji wraz z licznymi białkami indywidualnymi.

Wartości prawidłowe

albumina 0,3-0,68 g/g (53-68 % białka całkowitego)
globuliny
  • α1 0,01-0,04g/g (1-4 % białka całkowitego)
  • α2 0,03-0,14 g/g (3-14 % białka całkowitego)
  • β 0,08-0,17 g/g (8-17 % białka całkowitego)
  • γ 0,09-0,22 g/g (9-22 % białka całkowitego)

Słowniki medyczne