Badania laboratoryjne

Leukocyty (krwinki białe)

Czemu służy badanie?

Oznaczanie liczby krwinek białych w określonej ilości krwi jest badaniem pożytecznym. Mniej lub bardziej podwyższoną liczbę krwinek białych stwierdza się przeważnie w zakażeniach bateryjnych i ciężkich chorobach krwi (białaczka). Uszkodzenie szpiku kostnego można rozpoznać po obniżeniu się liczby leukocytów.

Wartości prawidłowe

4000-9000 leukocytów/mikrolitr

Słowniki medyczne