Badania laboratoryjne

Klirens endogennej kreatyniny

Czemu służy badanie?

Pomiar poziomu produktu metabolicznego jakim jest kreatynina stanowi narzędzie w diagnostyce chorób nerek, ich niewydolności oraz nefropatii.

Wartości prawidłowe

kobiety <40 lat 0,85-1,23 ml/sek/m2
mężczyźni <40 lat 0,93-1,32  ml/sek/m2

Słowniki medyczne