Badania laboratoryjne

Erytrocyty (krwinki czerwone)

Czemu służy badanie?

Oznaczanie i obliczanie krwinek czerwonych wg określonej kolejności pozwala na stwierdzenie niedokrwistości (anemia) i nadkrwistości (poliglobulia). Za pomocą wskaźników erytrocytarnych można określić odchylenia w wielkości krwinek czerwonych oraz zawartość hemoglobiny, czerwonego barwnika krwi – transportera tlenu.

Wartości prawidłowe

Erytrocyty: 3,9-6 mln w mm3
Wskaźniki erytrocytarne:
MCV: 80-100 fl.
MCH: 27-34 pg.
MCHC: 31-36 g/l
Hematokryt: 35-52%
Hemoglobina: 11,8-17 g/dl

Słowniki medyczne