Badania laboratoryjne

Bilirubina

Czemu służy badanie?

To barwnik żółciowy wywołujący zażółcenie skóry w przypadku żółtaczki, który jest produktem rozpadu krwinek czerwonych (erytrocytów).

Wartości prawidłowe

Do 1,2 mg/dl.

Słowniki medyczne