Badania laboratoryjne

Badanie chemiczne moczu

Czemu służy badanie?

Badanie polega na określeniu składu moczu, między innymi na stwierdzeniu ilości białek, glukozy, oraz występowania ciał ketonowych. Podstawowe badanie o szerokim zastosowaniu.

Wartości prawidłowe

 • woda 1,2 l
 • mocznik 400 mmol
 • chlorki 185 mmol
 • sód 130 mmol
 • potas 70 mmol
 • amoniak 40 mmol
 • fosforany 30 mmol
 • siarczany 20 mmol
 • kreatynina 11,8 mmol
 • moczany 3 mmol
 • glukoza 0,72 mmol
 • albuminy 1 nmol

Ostatnie publikacje

Słowniki medyczne