Badania diagnostyczne

Pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa (PET)

Czemu służy badanie

Jest to jedna z technik obrazowania, w której rejestruje się promieniowanie emitowane przez podaną pacjentowi substancję promieniotwórczą. Używane w tym celu izotopy promieniotwórcze mają krótki czas połowicznego rozpadu, dzięki czemu ogranicza się powstawanie uszkodzeń tkanek wywołanych promieniowaniem.

Sposób przeprowadzenia badania

Emitowane przez materiał promieniotwórczy pozytony, zderzając się z elektronami zawartymi w tkankach ciała i ulegając anihilacji, wytwarzają promieniowanie elektromagnetyczne. Jest ono rejestrowane przez detektory, ułożone w formie pierścienia wokół pacjenta. Wynik rejestrowany jest w postaci cyfrowej na dysku komputera.

Wynik badania

Wynik może mieć postać specjalnych zdjęć z opisem.

Słowniki medyczne

laskovski.pl