Badania diagnostyczne

Koronarografia

Czemu służy badanie?

Jest to obrazowa metoda badania naczyń wieńcowych serca z wykorzystaniem promieni rentgenowskich.

Sposób przeprowadzenia badania

Badanie przeprowadzane jest w specjalnej pracowni hemodynamicznej. Chory do badania układa się na specjalnym stole w pozycji na wznak. Cewnik służący do badania (przez który podawany jest kontrast) wprowadzany jest przez tętnicę udową lub kończynę górną. Po badaniu usuwana jest aparatura i zakładany jest na miejsce wkłucia opatrunek uciskowy, na kilka do kilkunastu godzin.

Wynik badania

Wynik badania przekazywany jest w formie opisu, niekiedy ze zdjęciami RTG lub nagraniem.

Słowniki medyczne

laskovski.pl