Kobieta

Stężenie hormonów płciowych u kobiet z chorobą wieńcową

Publikacja: 06 czerwiec 2020 Ostatnia aktualizacja: 09 lipiec 2020

Rola estrogenów w organizmie kobiety

Chorobę wieńcową bardzo rzadko rozpoznaje się u kobiet w okresie przedmenopauzalnym, co tłumaczy się ochronnym wpływem estrogenów endogennych na układ sercowo-naczyniowy kobiet. Estrogeny, wiążąc się z receptorem błonowym (efekt niegenomowy), stymulują natychmiastowe uwalnianie tlenku azotu z komórek śródbłonka naczyń, powodując rozszerzanie naczyń krwionośnych. Działają także antyoksydacyjnie, poprawiają czynność śródbłonka naczyń (m.in. zwiększając rozkurcz naczyń w odpowiedzi na zwiększony przepływ krwi) i przyspieszają regenerację komórek śródbłonka po mechanicznym uszkodzeniu. Estrogeny zwiększają syntezę i uwalnianie acetylocholiny na wszystkich poziomach autonomicznego układu nerwowego, przyczyniając się do względnej przewagi układu parasympatycznego u kobiet.
Stężenie estrogenów w organizmie kobiety nie jest stałe, ale podlega wielu przemianom, w zależności od fazy cyklu menstruacyjnego. Najniższą wartość obserwuje się w trakcie trwania miesiączki, przez kolejne dni stężenie sukcesywnie wzrasta, co pozwala na odbudowę endometrium, czyli błonę śluzowej macicy, co stanowi element przygotowania do ewentualnej ciąży. Poziom żeńskich hormonów sukcesywnie wzrasta w pierwszej fazie cyklu czego nie obserwuje się w drugiej części.
Zarówno niedobór jak i nadmiar estrogenów jest niebezpieczny i może powodować różne nieprawidłowości.
Poza estrogenami dużą rolę w organizmie kobiety przypisuje się ponadto progesteronowi, a brak odpowiedniej proporcji między tymi substancjami może skutkować pojawieniem się cykli bezowulacyjnych, co z kolei przekłada się na płodność.

Badania

Badaniami objęto 30 kobiet w wieku 34–53 lat, regularnie miesiączkujących, w okresie przedmenopauzalnym ze stabilną chorobą wieńcową i z istotnymi zmianami miażdżycowymi stwierdzonymi w koronarografii. Wśród badanych kobiet w okresie przedmenopauzalnym u 14 (46,7%) na podstawie wyników badań hormonalnych rozpoznano obniżone stężenie estradiolu (chore z hipoestrogenizmem). U 12 kobiet (40%) odnotowano zmniejszone stężenie estradiolu i hormonów gonadotropowych (hipoestrogenizm hipogonadotropowy).

Wnioski

U 46,7% kobiet z chorobą wieńcową w okresie przedmenopauzalnym stwierdzono obniżone stężenie estradiolu w surowicy. 12 kobiet (40%) odnotowano zmniejszone stężenie estradiolu i hormonów gonadotropowych. Były to zatem pacjentki z hipoestrogenizmem wtórnym do niedoczynności przysadki mózgowej (hipoestrogenizm hipogonadotropowy).
Brak ochronnego działania endogennego estradiolu mógł przyczynić się do wczesnego rozwoju zmian miażdżycowych w nasierdziowych tętnicach wieńcowych u badanych kobiet.
Źródło:
Okraska-Bylica, A., Paradowski, A., & Matysek, J. (2006). Stężenie hormonów płciowych u kobiet w wieku 34–53 lat z chorobą wieńcową. Folia Cardiologica, 1(3), 170-173.

Ostatnie publikacje