Leczenie w ramach NFZ

Jak ubezpieczyć się dobrowolnie?

Publikacja: 29 listopad 2018 Ostatnia aktualizacja: 30 listopad 2018

Czy nieubezpieczony może korzystać z opieki medycznej bezpłatnie?

Nowelizacja przepisów o ochronie zdrowia z dniem 1 stycznia 2017 r daje gwarancje bezpłatnego dostępu do usług POZ tj. podstawowej opieki zdrowotnej wszystkim obywatelom RP, a w tym także tym nieubezpieczonym. Ustawa art. 68 ustęp 2 Konstytucji RP zawiera następujący zapis: „Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych”.
Ze statystyk Ministerstwa Zdrowia wynika, że około pół miliona Polaków jest nie ubezpieczona w NFZ. W tej grupie są  głównie osoby zatrudnione na umowę o dzieło, pracujący na czarno i bezrobotni. Trzeba zwrócić uwagę, że zmiana dotyczy wyłącznie podstawowej opieki zdrowotnej. Do POZ zalicza się całodobowa opieka w przychodniach oraz możliwość wykonywania badań diagnostycznych. Praktycznie odbywa się to tak, że osoby nieubezpieczone otrzymują świadczenia na podstawie podpisywania deklaracji w której deklarują to iż posiadają ubezpieczenie w NFZ. Jednak NFZ nie będzie karał  za poświadczenie nieprawdy i nie będzie też egzekwował opłat za świadczenia. Problem zaczyna się gdy w grę wchodzi pobyt w szpitalu  i konieczność korzystania z lekarzy specjalistów. Te usługi nie są objęte nowelizacją.
Deklaracja jest wymagana w sytuacji, gdy pacjent nie figuruje w systemie e WUŚ. (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców), klasyfikujący pacjentów

Czy w NFZ można ubezpieczyć się prywatnie?

Gdy nie ma swojego ubezpieczenia istnieją inne możliwości, by na nowo zostać objętym ubezpieczeniem.
Jedną z nich jest możliwość dopisania się do polisy ubezpieczeniowej ZUS żony lub męża, rodziców dziadków. Warunkiem jest wspólne zamieszkanie w jednym gospodarstwie domowym.
Inną możliwością jest założenie własnej działalności gospodarczej. Wówczas ubezpieczenie jest obowiązkowe. Jedynie składka chorobowa jest dobrowolna.
Korzystanie ze świadczeń NFZ jest możliwe w ramach deklaracji. Na początek należy złożyć wniosek wraz z dokumentem tożsamości oraz dokumentem potwierdzającym ostatni okres ubezpieczenia do swojego oddziału NFZ. Po złożeniu wniosku podpisuje się umowę. Następnie w ciągu 7 dni należy złożyć druk ZUS ZZA. Kolejnym etapem jest obowiązek wpłacenia składki na odpowiednie  konto ZUS do 15 dnia każdego miesiąca. Należy też złożyć  w placówce Zakładu deklarację rozliczeniową ZUS DRA. Zawsze jest możliwość rozwiązania umowy.
Jeśli chce się uprawiać wolny zawód tj. być tzw. Freelancerem, można ubezpieczyć się w NFZ dobrowolnie. Wówczas składa się wniosek do ZUS o ubezpieczenie zdrowotne, tak jak zostało to opisane powyżej. Kwota składki jest zmieniana przez ZUS co kwartał.  W 2018 roku wynosi Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne jest zmieniana co kwartał. Można ją sprawdzać na stronie http://www.wskazniki.gofin.pl. Obecnie od  1.10.2018 do 31.12.2018 jest to kwota 434,05 zł.

Czym różni się ubezpieczenie gwarantowane przez NFZ a prywatne ubezpieczenie zdrowotne w towarzystwie ubezpieczeniowym?

Warto zastanowić się nad tym, że zawsze może nam się nam przydarzyć nieszczęśliwy wypadek. W naszym życiu jest pełno zagrożeń. Nigdy nie wiemy czy będziemy kiedyś zmuszeniu do długotrwałego leczenia w profesjonalnym publicznym szpitalu. Głównie ze względu na odpłatność w publicznych szpitalach, indywidualne ubezpieczenie medyczne nie mają możliwości zastąpienia ubezpieczenia z Narodowego Funduszu Zdrowia. Towarzystwa ubezpieczeniowe z reguły proponują o wiele węższy zakres leczenia szpitalnego.Zanim podejmiemy decyzję o prywatnym ubezpieczeniu, należy dokładnie zapoznaj się OWU (Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia). Warto też zwrócić uwagę czego nie obejmuje dane ubezpieczenie, jakie karencje wprowadził ubezpieczyciel na poszczególne usługi oraz wykluczenia do wypłaty ubezpieczenia. Zakres świadczeń z ubezpieczeń prywatnych i prywatnych dostawców usług medycznych jest mocno wyselekcjonowany. Składki są zależne od stanu zdrowia. Dlatego nie wszyscy mogą w ramach ubezpieczenia mieć zapewnioną dodatkową opiekę, nawet za wygórowaną składkę.
Pytanie zatem brzmi? Czy opłaca się wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne w towarzystwie ubezpieczeniowym?
Źródło:

http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-ubezpieczyc-sie-dobrowolnie/

https://www.mfind.pl/akademia/ubezpieczenia-zdrowotne/jak-ubezpieczyc-sie-w-nfz-prywatnie/

Ostatnie publikacje