Specjalizacje lekarskie

Farmakolog

Specjalista zajmujący się nauką o lekach. Bada przemiany chemiczne, jakim ulegają leki w organizmie, mechanizmy ich działania, wskazania dotyczące stosowania, dawkowania leków oraz wzajemne oddziaływania pomiędzy różnymi lekami.
laskovski.pl