Badania diagnostyczne

USG (Ultrasonografia)

Czemu służy badanie?

Jest to badanie, w którym stosuje się ultradźwięki w zakresie od 1 do 10 Mhz. Aparat USG zbudowany jest m.in. z sondy, dzięki której w sposób nieinwazyjny uzyskuje się obrazy całego badanego narządu. Sposób ten pozwala na ocenę kształtu, wielkości i położenia narządu.

Sposób przeprowadzenia badania

Podczas badania pacjent znajduje się najczęściej w pozycji leżącej (na plecach, boku, brzuchu). Lekarz pokrywa badane miejsce warstwą specjalnego żelu w celu uzyskania lepszego kontaktu głowicy aparatu ze skórą. W trakcie badania (w przypadku jamy brzusznej) pacjent proszony jest o zatrzymanie powietrza w płucach, gdyż narządy są wówczas lepiej dostrzegalne. Badanie trwa kilkanaście minut.

Wynik badania

Przekazywany jest w formie opisu (czasem z dołączonym zdjęciem).

Ostatnie publikacje

Słowniki medyczne

strony internetowe | lexurio.pl