Badania diagnostyczne

RTG - zdjęcie rentgenowskie

Czemu służy badanie?

Badanie rtg to jedno z podstawowych badań w medycynie, wykorzystujące promieniowanie rentgenowskie (promieniowanie X). Stosuje się je głównie w diagnostyce układu kostnego.

Sposób przeprowadzenia badania

Badanie polega na prześwietleniu wiązką promieniowania rtg organów badanego. Podczas badania przechodzące przez ciało promieniowanie powoduje zaczernienie kliszy fotograficznej. Tkanka kostna wykazuje znacznie większą zdolność do pochłaniania promieniowania niż otaczające ją tkanki miękkie, dzięki czemu widoczna jest na kliszy jako miejsce niezaczernione. W celu lepszego zobrazowania niektórych struktur stosuje się środki kontrastujące.

Wynik badania

Podawane są w formie kliszy i opisu radiologa.

Ostatnie publikacje

Słowniki medyczne

strony internetowe | lexurio.pl