Badania diagnostyczne

Próba wysiłkowa

Czemu służy badanie?

Próba wysiłkowa pozwala ocenić wydolność fizyczną organizmu. W badaniu tym, w warunkach zwiększonego wysiłku, kontroluje się ciśnienie oraz zapis EKG, co pozwala ocenić wydolność układu krążenia pacjenta.

Sposób przeprowadzenia badania

Badanie wykonuje się najczęściej na bieżni lub specjalnym rowerku stacjonarnym. Na klatce piersiowej pacjenta nakleja się elektrody (jak przy badaniu EKG) połączone z urządzeniem monitorującym. Na ramieniu zakładany jest mankiet do pomiaru ciśnienia.

Wynik badania

Wynik badania wydawany jest w formie opisu, do którego czasem załącza się wykresy.

Słowniki medyczne

strony internetowe | lexurio.pl