Badania diagnostyczne

Biopsja Endometrium

Czemu służy badanie?

Badanie polegające na pobraniu fragmentów błony śluzowej kanału szyjki macicy oraz błony śluzowej jamy macicy w celu ich oceny histopatologicznej.

Sposób przeprowadzenia badania

Za pomocą specjalnego wziernika i innych narzędzi lekarz pobiera fragmenty śluzówki kanału szyjki macicy oraz dokonuje sondowania jamy macicy. Pacjentka podczas badania leży na fotelu ginekologicznym, cała procedura trwa zwykle kilka minut.

Wynik badania

Wynik badania przekazywany jest w formie opisu.

Ostatnie publikacje

Słowniki medyczne

strony internetowe | lexurio.pl