Leczenie w ramach NFZ

Refundacja leków

Publikacja: 13 październik 2018 Ostatnia aktualizacja: 19 październik 2018

Leki refundowane

Wchodząc w w/w obwieszczenie, możemy zobaczyć najnowsze załączniki z zawartą listą leków. Ostatnia aktualna lista obowiązuje od 01.09.2018 r. i stanowi ją załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia2018 r. (poz. 68) Od dnia 1 lipca 2018 r. na stronie ministerstwa zdrowia znajduje się nowy wykaz refundowanych leków. Znajdziemy tam długo wyczekiwane leki na zakresu m.in. terapii onkologicznych. W nowych refundacjach zawarte zostały m.in. taki leki jak.:  trastuzumab – stosowany w nowotworze złośliwym piersi
Z kolei  programie leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C 34), zostało wypracowane kompleksowe podejście do leczenia tego schorzenia. Refundacją zostały objęte dwie substancje tj. nintedanib, pembrolizumab– stosowane w terapii w raku płuca. W zakresie innych schorzeń onkologicznych w  obwieszczeniu zostały zawarte też nowoczesne technologie lekowe związane z  leczeniem raka nerki  (ICD-10 C 64) w tym zakresie dodane zostały dwie substancje czynne tj. niwolumab oraz cabozantynib. Rozszerzenie programu lekowego ma za zadanie wydłużyć czas przeżycia wolnego od progresji choroby oraz zmniejszyć ryzyko zgonu pacjentów. Dużym przełomem w refundacji leków jest  jest Niwolumab. Został on objęty refundacją w ramach programu leczenia opornej i nawrotowej postaci klasycznego chłoniaka Hodgkina (ICD-10 C 81). Dalszą nowością jest wprowadzenie leków na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C tj.sofosbuvirum + velpatasvirum w terapii WZW C.

Zmiany dla seniorów

W ramach „Listy S” od 1 maja 2018 r. pacjenci, którzy ukończyli 75 rok życia mają zwiększony zakres leków. W wielu terapiach stosowanych w leczeniu astmy oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc m.in. heparyn drobnocząsteczkowych. Dla osób powyżej 65 roku życia z 50% odpłatnością, będą dostępne szczepionki przeciwko zakażeniom wirusem grypy. Objęcie refundacją szczepień dla seniorów ma wpłynąć na obniżenie kosztów leczenia chorych na grypę w systemie ochrony zdrowia.

Leczenie schizofrenii i horoby parkinsona

W wykazie leków dostępnych w aptekach został dodany też palmitynian paliperidonu, stosowany w leczeniu schizofrenii u dorosłych. Ponadto, rozszerzono dostęp do skutecznych i bezpiecznych terapii w leczeniu Choroby Parkinsona. Refundacją w ramach programu leczenia zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona (ICD-10 G.20) została objęta substancja czynna apomorphini hydrochloridum hemihydricum.

Różnice w obwieszczeniau obowiązującym od 1 maja 2018 r

W porównaniu do  XXXIX obwieszczenia, obowiązującego od 1 maja 2018 r., XXXX obwieszczenie refundacyjne zawiera następujące zmiany:
  1. VaxigripTetra (czterowalentna szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowana) we wskazaniu: czynne uodpornienie osób powyżej 65 roku życia w zapobieganiu grypy wywołanej przez dwa podtypy wirusa grypy A oraz dwa typy wirusa grypy B, które zawarte są w szczepionce.
  2. Xeplion (palmitynian paliperidonu) w postaci zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu we wskazaniu: leczenie schizofrenii u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiednią stabilizację podczas leczenia rysperydonem lub paliperydonem, w przypadku nawrotu objawów psychotycznych w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego. Lek jest stosowany raz na miesiąc.
Zmiany w programach lekowych
  1. Epclusa (sofosbuvirum + velpatasvirum) w ramach programu lekowego „Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową”, co stanowi kolejną opcję terapeutyczną w tym wskazaniu.
  2. HyQvia (Immunoglobulinum humanum normale) w ramach programu lekowego „Leczenie pierwotnych niedoborów odporności u dzieci (ICD-10 D 80, w tym: D 80.0, D 80.1, D 80.3, D 80.4, D 80.5, D 80.6, D 80.8, D 80.9; D81 w całości; D 82, w tym: D 82.0, D 82.1, D 82.3, D 82.8, D 82.9; D 83, w tym: D 83.0, D 83.1, D 83.3, D 83.8, D 83.9; D 89)” z zastosowaniem immunoglobuliny ludzkiej normalnej podawanej z rekombinowaną hialuronidazą ludzką.
  3. Vargatef (nintedanib) w ramach programu lekowego „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem afatynibu i nintedanibu (ICD-10 C 34)” w 2 linii leczenia dla chorych z rozpoznaniem histologicznym lub cytologicznym raka gruczołowego lub niedrobnokomórkowego raka płuca z przewagą gruczolakoraka.
  4. Herceptyna (trastuzumab) w ramach programu lekowego „Leczenie raka piersi (ICD-10 C50)”. Wprowadzono zmiany w opisie istniejącego programu lekowego, które zrównują podskórną i dożylną postać trastuzumabu.
  5. Kanjinti (trastuzumab), który został objęty refundacją w ramach programu lekowego „Leczenie raka piersi (ICD-10 C50)” i jest pierwszym odpowiednikiem substancji czynnej  trastuzumab w postaci dożylnej.
  6. Tysabri (natalizumab) w ramach programu lekowego „Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej  się ciężkiej postaci  stwardnienia  rozsianego (ICD-10  G 35)”. Nowy opis istniejącego programu lekowego umożliwia stosowanie leku bez ograniczeń czasowych oraz poszerza populację pacjentów kwalifikujących się do leczenia  o grupę chorych z dodatnim mianem przeciwciał przeciw JCV.

Inne zmiany

W obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 maja 2018 w wykazach znajdziemy nowe informacje dla honorowych krwiodawców, inwalidów wojennych lub osób pełniących obowiązki wojskowe.
Źródło:
https://www.gov.pl/zdrowie/nowa-lista-lekow-refundowanych-na-1-lipca-2018-r
https://www.gov.pl/zdrowie/obwieszczenia-ministra-zdrowia-lista-lekow-refundowanych

Ostatnie publikacje

laskovski.pl