Leczenie w ramach NFZ

Rehabilitacja osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Publikacja: 12 wrzesień 2018 Ostatnia aktualizacja: 14 wrzesień 2018
1 lipca 2018r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepelnosprawności, na mocy której osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności udzielane są poza kolejnością:
  • świadczenia opieki zdrowotnej w poradniach specjalistycznych (ambulatoryjnej opiece specjalistycznej)  
  • świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach
  • usługi farmaceutyczne realizowane w aptekach
  • świadczenia rehabilitacji leczniczej, zgodnie ze wskazaniami medycznymi
Świadczenia opieki zdrowotnej  dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności udzielane są poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonych w placówkach medycznych list oczekujących.
To oznacza, że:
  • placówka medyczna udziela świadczeń opieki zdrowotnej w dniu zgłoszenia,
  • w przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, poradnia wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez nią listy oczekujących,
  • świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Ważne!

Niezbędne jest okazanie dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie, tj. orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Źródło:
http://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-oddzialow/rehabilitacja-osob-ze-znacznym-stopniem-niepelnosprawnosci,328.html

Ostatnie publikacje

strony internetowe | lexurio.pl