Leczenie w ramach NFZ

Mammobusy - kto z nich może korzystać?

Publikacja: 30 lipiec 2018 Ostatnia aktualizacja: 01 sierpień 2018

Jak wygląda badanie w mammobusie?

Badanie wykonane w mammobusie w żadnym stopniu nie odbiega standardem od badania wykonanego w placówce stacjonarnej. Sprzęt zainstalowany w mamobusie jest taki sam jak stosowany w placówkach stacjonarnych i podlega regularnym kontrolom technicznym. W związku z tym jest w pełni bezpieczny i spełnia wszelkie wymagane normy.  Ideą przemieszczania się po kraju mobilnych pracowni mammograficznych (mammobusów) jest jak najlepsze dotarcie do kobiet, które mają utrudniony dostęp do badań. Dlatego też mammobus przyjeżdża do małych i średnich miast oraz wsi, umożliwiając paniom zamieszkującym te miejscowości, wykonanie profilaktycznej mammografii niedaleko miejsca zamieszkania, bez konieczności dostania się do większego ośrodka miejskiego, w którym znajduje się pracownia stacjonarna. Aby skorzystać z bezpłatnej mammografii należy zgłosić się do jednej z placówek realizujących program, których wykaz znajduje się na stronach internetowych oddziałów wojewódzkich NFZ. NFZ zamieszcza na swojej stronie szczegółowy harmonogram dla poszczególnych województw.

Kto może korzystać z mammobusów?

Z badań mammograficznych mogą skorzystać wszystkie ubezpieczone kobiety w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie wykonywały bezpłatnej mammografii w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi i wcześniej nie chorowały na raka piersi. Nie ma znaczenia adres zamieszkania. Na badanie nie trzeba się wcześniej zapisywać, nie jest też potrzebne zaproszenie ani skierowanie. Badanie jest bezpłatne, refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia..
Warto podkreślić, że kontrola i profilaktyka umożliwia wczesne wykrycie zmian nowotworowych i pozwala na ich niemal 100% wyleczenie. Informacje o placówkach realizujących program dostępne są w oddziałach wojewódzkich NFZ.

Jak przygotować się do badania?

Niewątpliwą zaletą mammografii piersi jest fakt, iż nie wymaga ona specjalistycznego przygotowania. Zaleca się jednak, by tego typu badanie przeprowadzić w okresie mniejszej wrażliwości piersi na dotyk, czyli około 10. dnia cyklu miesiączkowego (w jego pierwszej fazie). Do samego badania pacjentka nie musi się specjalnie przygotowywać – wystarczy rozebranie górnej połowy ciała. Wykonanie zdjęć trwa zaledwie kilka minut i jest całkowicie nieinwazyjne. Standardowa mammografia piersi pozwala wykonać 4 zdjęcia – dwa prawej oraz dwa lewej piersi. Jedno wykonywane jest zawsze w projekcji górnej (góra-dół), natomiast drugie – skośnej. W ten sposób możliwe jest uzyskanie pełnego obrazu.

Zdjęcia wykonywane są przez technika elektroradiologii. Pomaga on Pacjentce odpowiednio ustawić się przy aparacie oraz umieszcza pierś na specjalnym stoliku aparatu. W trakcie samego badania zostaje ona, za pośrednictwem specjalnej płytki z przejrzystego tworzywa, dociśnięta do urządzenia. Jest to niezbędne, gdyż dzięki temu można zastosować minimalną dawkę promieniowania rentgenowskiego. Dociśnięcie piersi pozwala też na jej unieruchomienie w trakcie badania mammograficznego, a co za tym idzie – umożliwia uzyskanie wyraźnego i precyzyjnego obrazu.

Źródło:
ABC Raka Piersi, Wielkopolskie Centrum Onkologii 2010

Ostatnie publikacje

strony internetowe | lexurio.pl