Wady postawy

Szkoła - rola w profilaktyce wad postawy

21/10/2013
Statystyki podają, że 70-90 % dzieci w wieku szkolnym dotkniętych  jest deformacją aparatu ruchu.  Tylko co trzecie, czwarte dziecko objęte jest opieką i działaniami profilaktyczno-leczniczymi pod względem prawidłowej statyki ciała. Jak to możliwe skoro każda szkoła powinna prowadzić program przeciwdziałania wadom postawy? Jakie są jej zadania w tym zakresie.

Czym jest właściwie prawidłowa postawa?

21/10/2013
W dzisiejszych czasach dzieci i młodzież żyją w świecie, w którym została ograniczona aktywność ruchowa. Siedzący tryb życia, zbyt długie przebywanie w ławce szkolnej, spędzenie czasu wolnego przed komputerem czy telewizorem prowadzą do powstawania nieprawidłowych nawyków oraz zmian w aparacie ruchu, w wyniku czego dochodzi do wad postawy. Proste słowa ,, nie garb się, siedź prost" mogą być niewystarczające...

Gimnastyka korekcyjna

20/10/2013
Dzieci w wieku przedszkolnym są najbardziej narażone na nieprawidłowości w kształtowaniu postawy, które mogą się rozwijać i przekształcać w wady. Wady u maluchów są efektem słabego umięśnienia lub złych nawyków w utrzymywaniu postawy ciała. Co to jest gimnastyka korekcyjna? Jakie ćwiczenia mogą pomóc?