Układ wzrokowy - choroby

Zapalenie błony naczyniowej

05/11/2018
Zapalenie błony naczyniowej oka to choroba oczu, o różnych przyczynach, często trudnych do ustalenia. Prowadzi do znacznego pogorszenia ostrości wzroku, a nawet może grozić utratą wzroku. Zapalenie błony naczyniowej jest trudne w leczeniu i często prowadzi do nawrotów choroby, a nawet powikłań, takich jak jaskra, zaćma, odwarstwienie siatkówki, obrzęk plamki żółtej. Najwięcej zachorowań przypada na wiek, między 20 a 40 rokiem życia.  

Stożek rogówki

05/11/2018
Stożek rogówki to choroba, która sprawia, że rogówka zmienia swój kształt. Jest chorobą objawiającą się m. in. astygmatyzmem. Nie oznacza to jednak, że każda osoba posiadająca tę wadę wzroku ma również stożek. Jak więc rozpoznać stożek rogówki? Przeczytaj artukuł i dowiedz się więcej o tym schorzeniu.