Choroby układu nerwowego

Klasterowy ból głowy - zespół Hortona

04/04/2018
Klasterowy ból głowy (zespół Hortona) występuje także pod innymi nazwami, takimi jak zespół Radera i histaminowy ból głowy. Czasami nazywany jest również chorobą samobójców. Należy on do grona bólów pierwotnych, u których podłoża nie leżą inne dolegliwości. Klasterowy ból głowy najczęściej występuje u mężczyzn w wieku od 20 do 50 lat, niemniej może dotknąć człowieka w każdym wieku i bez względu na płeć.

Alkoholowy zespół płodowowy

04/04/2018
Alkoholowy Zespół Płodowy (inaczej FAS, od ang. Fetal Alcohol Syndrome) to zespół chorobowy, którym obarczone są dzieci, których matki spożywały alkohol w czasie ciąży. Choroba ta jest nieuleczalna i można jej uniknąć jedynie zachowując całkowitą abstynencję w trakcie ciąży.Dowiedz się więcej na ten temat!

Encefalopatia Hashimoto - objawy, diagnostyka, leczenie

04/04/2018
Encefalopatia Hashimoto to rzadka choroba neurologiczna odkryta w 1966 roku. Przyczyny nie są do końca znane, a sama choroba ma szeroki wachlarz objawów i przebiega w różny sposób. Najczęściej współwystępuje z Hashimoto ale nie zawsze. Ujawnia się głównie u kobiet między 50, a 70 rokiem życia. Jest chorobą trudną do zdiagnozowania z uwagi na różnorodność przebiegu. Często mylona jest z udarem, demencją, choroba Alzheimera, depresją, guzami mózgu, czy innymi chorobami neurologicznymi.