Specjalizacje lekarskie

Foniatra

Specjalista zajmujący się fizjologią i patologią głosu, mowy i słuchu oraz leczeniem zaburzeń dotyczących głosu, mowy i słuchu

Polecamy