Badania laboratoryjne

Wapń (Ca)

Czemu służy badanie?

Nieprawidłowe wartości stężenia wapnia występują w schorzeniach kości, w zaburzeniach czynności przytarczyc, w zaburzeniach związanych z witaminą D3 i w niektórych schorzeniach nowotworowych.

Wartości prawidłowe

2,2-2,7 mmola/l

Słowniki medyczne