Badania laboratoryjne

MCHC

Czemu służy badanie?

Jest to badanie wyznaczające średnie stężenie hemoglobiny w krwince czerwonej. Jest to jeden z pomiarów zaliczany do  badań morfologii krwi obwodowej - parametr ten określa barwliwość krwinek czerwonych.

Wartości prawidłowe

 kobiety  mężczyźni  32,4-36,8 g/dl   32,2-36,2 g/dl   32,2-36,8 g/dl   32-37g/dl   32,4-36,8 g/dl   32,2-36,4 g/dl   32,6-36,2 g/dl   32,2-36,4 g/dl   20-29  32,6-35,6 g/dl   32,8-36,2 g/dl   30-39  32,6-35,8 g/dl   32,6-36,2 g/dl   40-49  32,4-35,8 g/dl   32,6-36,4 g/dl   50-59  32,2-35,8 g/dl   32,6-36,2 g/dl   60-69  32,2-35,6 g/dl   32,2-36,9 g/dl   więcej  31,8-36,8 g/dl   32-36,4 g/dl 
 wiek w latach
 0-2 
 33-36,6 g/dl 
 32,2-36,6 g/dl   
 3-6
 7-12
 13-16
 17-19

Słowniki medyczne