Badania laboratoryjne

Cykliczny AMP nefrogenny (cAMP)

Czemu służy badanie?

Pomiar cAMP w moczu jest jednym z badań wykorzystywanych w diagnostyce hiperkalcemii i zaburzeń działania parathormonu.

Wartości prawidłowe

całkowity cAMP 1,7-5,8 µmol/g kreatyniny
nefrogenny cAMP 10-42% całkowitego cAMP

Słowniki medyczne