Badania laboratoryjne

Białko płodowe alfa (AFP)

Czemu służy badanie?

Białko to ma znaczenie w diagnostyce prenatalnej oraz w monitorowaniu leczenia niektórych chorób nowotworowych.

Wartości prawidłowe

dorośli <8 kU/l (<6 ng/ml)
kobiety w ciązy 16-18 tydzień 28-160  kU/l (28-120 ng/ml)

Słowniki medyczne