Badania laboratoryjne

Troponina

Czemu służy badanie?


Troponiny są białkami regulującymi skurcze mięśni poprzecznie prążkowanych i mięśnia sercowego. Oznaczenie sercowych izoenzymów troponin znajduje zastosowanie m.in. w diagnostyce zawału mięśnia sercowego.

Wartości prawidłowe

cTnT <0,03 µg/l

Słowniki medyczne