Badania laboratoryjne

Test Schillinga

Czemu służy badanie?

Pozwala on ocenić wchłanianie witaminy B12 z przewodu pokarmowego. Polega na podaniu znakowanej witaminy B12 i określeniu radioaktywności wydalanego moczu.

Wartości prawidłowe

>10% ilości podanej witaminy

Ostatnie publikacje

Słowniki medyczne