Badania laboratoryjne

Retikulocyty (Rets)

Czemu służy badanie?

Są to niedojrzałe krwinki czerwone, które utraciły jądro komórkowe, ale nadal mają zachowane pozostałości RNA w rybosomach. Przekształcają się w krwinki czerwone po około 2 dniach. Ich liczba jest wskaźnikiem aktywności szpiku kostnego.

Wartości prawidłowe

względna liczba 5-15 ‰
bezwzględna liczba 30-70 Rets x 109/l

Słowniki medyczne