Badania laboratoryjne

Mukoproteidy

Czemu służy badanie?

Mukoproteidy nalezą do białek złożonych. Składem chemicznym przypominają glikozaminoglikany, ważny składnik błon komórkowych, występują również w wielu tkankach i płynach ustrojowych. Badanie jest stosowane w diagnostyce chorób układu krzepnięcia oraz chorób reumatycznych.

Wartości prawidłowe

1,9 - 4,9 mg/dl

Słowniki medyczne