Badania laboratoryjne

Mocznik jako azot mocznika (BUN)

Czemu służy badanie?

Jest to końcowy produkt przemiany azotu białek. Powstaje w wątrobie oraz wskutek pracy nerek. Badanie stosowane m.in. w diagnostyce chorób nerek.

Wartości prawidłowe

mocznik 2,5-6,4 mmol/l (15-39 mg/dl)
azot mocznika: 7-18 mg/dl

Słowniki medyczne