Badania laboratoryjne

MCV

Czemu służy badanie?

Badanie wyznaczające średnią objętość krwinki czerwonej (mean corpuscular volume). Jedno z badań wchodzących w skład morfologii krwi obwodowej - najczęściej wykonywanego profilu badań laboratoryjnych.

Wartości prawidłowe

kobiety 81-99 fl
mężczyźni 80-94 fl

Słowniki medyczne