Badania laboratoryjne

MCH

Czemu służy badanie?

Badanie wyznaczające średnią zawartość hemoglobiny (men corpuscular hemoglobin). Jedno z badań wchodzących w skład morfologii krwi obwodowej - najczęściej wykonywanego profilu badań laboratoryjnych.

Wartości prawidłowe

33-37 g/dl

Słowniki medyczne