Badania laboratoryjne

Krwinki czerwone (RBC)

Czemu służy badanie?

Jedno z badań wchodzących w skład morfologii krwi obwodowej - najczęściej wykonywanego profilu badań laboratoryjnych.

Wartości prawidłowe

kobiety 4,2-5,4 x 1012/l
mężczyźni 4,7-6,1 x1012/l

Słowniki medyczne