Badania laboratoryjne

Karboksyhemoglobina (HbCO)

Czemu służy badanie?

Badanie to jest wskaźnikiem zatrucia tlenkiem węgla, które może być bardzo niebezpieczne dla organizmu, a powyżej 60% nawet śmiertelne.

Wartości prawidłowe

procent całkowitej HB 0-3%
palacze tytoniu >10%

Słowniki medyczne