Badania laboratoryjne

Czas trombinowy (TT)

Czemu służy badanie?

Czas trombinowy zależy od stężenia fibrynogenu, oraz procesów stabilizacji fibryny. Służy do diagnostyki poziomu i nieprawidłowości fibrynogenu, oraz chorób wątroby.

Wartości prawidłowe

około 15 sekund

Ostatnie publikacje

Słowniki medyczne