Badania laboratoryjne

Cholesterol

Czemu służy badanie?

Podwyższony poziom cholesterolu we krwi jest głównym punktem wyjściowym powstania zawału serca, udaru mózgowego, niewydolności nerek.

Wartości prawidłowe

Do 200 mg%

Ostatnie publikacje

Słowniki medyczne