Badania laboratoryjne

Amoniak

Czemu służy badanie?

Oznaczenie stężenia amoniaku pomocne jest w diagnostyce stanów śpiączkowych, w szczególności zaś w diagnostyce i kontroli przebiegu zamącenia świadomości mogącego występować w ciężkich chorobach wątroby.

Wartości prawidłowe

Do 55 mikromoli (95 µg/dl)

Słowniki medyczne