Badania laboratoryjne

Albumina – surowica

Czemu służy badanie?

Jest to białko utrzymujące objętość krwi. Jego pomiar ma znaczenie w diagnostyce chorób nerek.

Wartości prawidłowe

3,5-5,0 g/dl

Słowniki medyczne