Badania diagnostyczne

Pantomograf

Czemu służy badanie?

Pantomograf to zdjęcie RTG wykorzystywane w stomatologii do ogólnej oceny stanu uzębienia. Pozwala na ocenę i uwidocznienie zmian chorobowych w szczęce i żuchwie. Badanie to stanowi cenną pomoc w określeniu nieprawidłowości w budowie zębów, kierunku wyrzynających się zębów, stopniu ich mineralizacji.

Sposób przeprowadzenia badania

W czasie wykonywania badania pantomograficznego pacjent siedzi nieruchomo a specjalny aparat rentgenowski wykonuje ruch obrotowy wokół jego głowy.

Słowniki medyczne

laskovski.pl