Badania diagnostyczne

Limfografia

Czemu służy badanie

Jest to jedna z metod obrazowania układu limfatycznego (chłonnego) za pomocą promieni RTG. Badanie uwidocznienia naczynia chłonne, ich liczbę, położenie oraz struktury i wielkości węzłów chłonnych.

Sposób przeprowadzenia badania

Pacjent przyjmuje pozycję leżącą. Na grzbiecie stóp pacjenta badający wstrzykuje podskórnie niewielką ilość barwnika, aby ustalić lokalizację naczyń chłonnych. Po znieczuleniu miejscowym, wprowadza do naczynia chłonnego kaniulę, połączoną cewnikiem z automatyczną strzykawką, umożliwiającą wstrzyknięcie środka cieniującego. Następnie pacjent pozostaje przez pewien czas w łóżku, po czym wykonuje mu się odpowiednie zdjęcia radiologiczne.

Wynik badania

Wynik badania pacjent otrzymuje w formie opisu, niekiedy z dołączonymi zdjęciami RTG.

Słowniki medyczne

laskovski.pl