Leczenie w ramach NFZ

Prawa pacjenta

31/01/2017
Czy wiesz, że jako pacjent masz prawo do dokumentacji medycznej, do poszanowania godności i intymności, do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza i inne prawa? Warto przeczytać artykuł, aby je poznać oraz w razie potrzeby z nich skorzystać.

Szczepienia obowiązkowe

29/11/2016
Szczepienia są bezpieczną i skuteczną metodą chroniącą przed chorobami zakaźnymi. Niezaszczepienie zdrowego dziecka jest zaniedbaniem, które w konsekwencji może prowadzić do zachorowań. Przeczytaj artykuł, aby dowiedzieć się jakie szczepienia są obowiązkowe w Polsce i skąd wiadomo w którym momencie należy je przyjąć.

Rehabilitacja w ramach NFZ

31/10/2016
W jakich warunkach mogą być udzielane świadczenia w ramach rehabilitacji i komu? Co obejmuje rehabilitacyjna porada lekarska? Odpowiedzi na te pytania oraz inne informacje na temat rehabilitacji w ramach NFZ znajdziesz w artykule.

Refundacja leków

28/09/2016
Gdzie szukać informacji o lekach refundowanych? Kto ma do nich prawo? Jakie informacje powinny znaleźć się na recepcie, która jest podstawą ich wydania? Zasady refundacji znajdziesz w artykule.

Skargi do NFZ

22/08/2016
Każdy pacjent ma prawo do złożenia skargi, jeżeli uzna, że jego prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane w odpowiedni sposób lub jest łamane. Z artykułu dowiesz się, co może być przedmiotem skargi,  co powinna zawierać skarga oraz w jaki sposób i w jakiej formie może zostać złożona.

Pomoc medyczna w nocy i w święta

18/07/2016
W atykule znajdziesz informacje na temat nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, które warto znać. Dowiesz się między innymi, co obejmują świadczenia zdrowotne w ramch nocnej i świątecznej pomocy medycznej oraz kiedy możesz z nich skorzystać.

Jak obecnie wygląda opieka paliatywna i hospicyjna w ramach NFZ?

21/06/2016
Opieka paliatywna i hospicyjna polega m.in. na zapobieganiu bólowi i jego uśmierzaniu. Komu i jakie świadczenia w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej są udzielane w warunkach stacjonarnych, domowych i ambulatoryjnych? Odpowiedź znajdziesz w artykule.

Szpitalny Oddział Ratunkowy

11/05/2016
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego określa m. in. zadania szpitalnych oddziałów ratunkowych, wymagania dotyczące ich lokalizacji w strukturze szpitala, warunki techniczne, minimalne wyposażenie. W artykule znajdziesz najważniejsze z tych informacji, dowiesz się kto i kiedy może skorzystać tam z pomocy.

Prawo studenta do świadczeń w ramach NFZ

08/12/2015
Studenci bardzo często maja wątpliwości dotyczące swojego ubezpieczenia i możliwości skorzystania z opieki lekarskiej w mieście w którym studiują. Poniższy artykuł zawiera informacje na temat prawa do świadczeń oraz opieki nad studentami poza miejscem stałego zamieszkania.

Recepty w ramach NFZ - ważność i podstawowe zasady

09/11/2015
Owocem prawie każdej wizyty u lekarza jest recepta na leki. Niektóre z nich są refundowane przez NFZ, inne nie. W tym artykule dowiesz się jak długo ważne są recepty, jaką ilość leków można zapisać na jednej recepcie, jak określa się odpłatność za leki oraz jakie dane powinna zawierać recepta.

Dawcy przeszczepu i zasłużeni honorowi dawcy krwi - jakie maja dodatkowe uprawnienia

08/10/2015
Narodowy Fundusz Zdrowia i ustawodawca przyznaje różnym grupom szczególne uprawnienia. Są to między innymi kobiety w ciąży, zasłużeni honorowi dawcy krwi, przeszczepu, kombatanci, osoby represjonowane, niepełnosprawni itd. W tym artykule dowiesz się jakie dodatkowe szczególne uprawnienia przyznawane są dawcom przeszczepu i zasłużonym honorowym dawcom krwi.

Zaopatrzenie w wyroby medyczne – czyli do jakich sprzętów NFZ może nam dopłacić?

07/08/2015
Ostatnie rozporządzenie Ministra Zdrowia, dotyczące wykazu wyrobów medycznych wykonywanych na zlecenie weszło w życie 1 stycznia 2014 roku. Wówczas zmieniły się nie tyko obowiązujące wzory zleceń o przyznanie dofinansowania, ale także kwoty dofinansowania. Dowiedz się do jakich wyrobów medycznych NFZ może dopłacić, a jakie refunduje w całości.

Wakacje bez EKUZ - jak uniknąć kosztów ewentualnego leczenia?

14/07/2015
Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego uprawnia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych na teranie państw UE i EFTA w przypadkach nagłej potrzeby. Co jednak, gdy wyjechaliśmy bez EKUZ, a trafiliśmy do szpitala? Jak uniknąć płacenia za świadczenia medyczne?