Ważny temat

Najczęstsze wady postawy występujące u dzieci

Publikacja: 21 październik 2013 Ostatnia aktualizacja: 12 grudzień 2013
Czy wiesz, że według statystyk ponad 80 procent dzieci ma płaskostopie, koślawe kolana lub krzywy kręgosłup?Czy ten problem dotyczy także Twojego dziecka?
Najczęstsze wady postawy występujące u dzieci dotyczą kręgosłupa, klatki piersiowej i kończyn dolnych. W obrębie każdego z tych narządów specjaliści wyróżniają:

Wady kręgosłupa:

W płaszczyźnie strzałkowej:
 • plecy okrągłe: charakteryzują się nadmiernym uwypukleniem fizjologicznej krzywizny piersiowej. Oznacza to, że u dziecka z tą wadą postawy zaobserwujemy wysunięcie do przodu głowy i barków, odstające łopatki i zapadniętą lub spłaszczoną klatkę piersiową.
 • plecy płaskie: to spłaszczenie lub brak fizjologicznych krzywizn kręgosłupa. U dziecka z plecami płaskimi również klatka piersiowa jest płaska, a jej ruchomość i pojemność są ograniczone. Ponadto barki są obniżone i wysunięte do przodu.
 • plecy wklęsłe: to wada polegająca na zwiększonym przodowygięciu kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. W wyglądzie dziecka z plecami wklęsłymi charakterystyczne jest uwypuklenie pośladków, wypięty brzuch i zwiększenie przodopochylenia miednicy.
 • plecy okrągło-wklęsłe: nadmiernemu powiększeniu ulegają zarówno kifoza piersiowa, jak i lordoza lędźwiowa. Głowa, barki i brzuch dziecka są silnie wysunięte do przodu.

W płaszczyźnie czołowej:

Skolioza, czyli boczne skrzywienie kręgosłupa polegające na wielopłaszczyznowym odchyleniu jego linii od stanu prawidłowego. W zależności od płaszczyzny, w której występuje, obserwuje się następujące nieprawidłowości:                   
 • wygięcie kręgosłupa w bok: w prawo lub w lewo (płaszczyzna czołowa)
 • pogłębienie wgięcia kyfotycznego lub lordotycznego (płaszczyzna strzałkowa)
 • rotacja (obrót) kręgów, co prowadzi do powstania garbu (płaszczyzna poprzeczna)
W wyglądzie dziecka cierpiącego na skoliozę zaobserwujemy:
 • nierówno ustawione barki
 • odstające łopatki
 • brak symetrii talii
 • krzywo przebiegającą linię kręgosłupa
 • nierówno ustawione biodra

Wady klatki piersiowej:
 • klatka piersiowa lejkowata: charakteryzuje się lejkowatym zapadnięciem dolnej części mostka i przylegających do niego żeber. Schorzenie to zalicza się do wad wrodzonych, a jego przyczyną jest zaburzenie rozwoju przepony lub nieprawidłowy rozwój chrząstek żebrowych. Dzieci z lejkowatą klatką piersiową mają upośledzony mechanizm oddychania i cierpią na zaburzenia ze strony układu krążenia. Obserwuje się u nich apatyczność i zmęczenie.
 • klatka piersiowa kurza: charakterystyczną cechą tej wady jest zniekształcony, silnie wysunięty do przodu mostek tworzący uwypuklenie w kształcie dziobu łodzi. Schorzenie to, podobnie jak klatka piersiowa lejkowata, jest przyczyną silnych zaburzeń wydolności układu oddechowego i krążenia.

Wady kończyn dolnych:

Wady kolan:
 • kolana koślawe: w tym schorzeniu kolana dziecka skierowane są do wewnątrz, a oś jego podudzia tworzy z osią uda kąt rozwarty na zewnątrz. Oznacza to, że gdy dziecko stoi prosto, ze złączonymi stopami, to jego kolana opierają się o siebie, a między kostkami widoczna jest spora przerwa. 
 • kolana szpotawe:  w tej wadzie oś podudzia tworzy z osią uda kąt otwarty do wewnątrz. Gdy dziecko stoi na baczność, to między jego kolanami tworzy się szczelina w kształcie litery O. Często też palce stóp skierowane są do wewnątrz.
 
Wady stóp:
 • stopa płaska (płaskostopie): stopa dziecka z tą wadą ma niski lub obniżający się łuk podłużny
 • stopa płasko-koślawa: wysklepienie stopy dziecka ulega spłaszczeniu a jego pięta jest skręcona na zewnątrz i opiera się na podłożu brzegiem przyśrodkowym
 • stopa szpotawa: pięta dziecka jest skręcona do wewnątrz i opiera się na krawędzi zewnętrznej o podłoże
 • stopa wydrążona: stopa dziecka jest nadmierne wydrążona między śródstopiem, a piętą - jest to tzw. wysokie podbicie

Wady postawy mają niestety tendencje do nasilania się z czasem, dlatego niezwykle istotne jest ich wczesne wykrywanie i leczenie. Polega ono przede wszystkim na wyeliminowaniu czynników sprzyjających rozwojowi wady i stosowaniu systematycznej gimnastyki korekcyjnej. W niektórych wypadkach konieczne jest nawet leczenie operacyjne.
Źródło:
Dwumiesięcznik dla rodziców dzieci z wyzwaniami rozwojowymi "Przyjaciel"

Ostatnie publikacje

Czy wiesz że.. ?
Najwięcej przypadków wad postawy zaczyna uwidaczniać się już około 5 roku życia, a najczęstszą wadą jest płaskostopie.