Ciąża

Dializoterapia a ciąża

Publikacja: 07 listopad 2020

Czym jest dializoterapia?

Dializoterapia jest podstawową metodą, której poddawanych jest 77% spośród blisko 1,5 mln pacjentów leczonych aktualnie na świecie terapią nerkozastępczą.

Kluczowe jest stężenie kreatyniny  - wiadomo, że mierny stopień upośledzenia nerek ze stężeniem kreatyniny nieprzekraczającym 125 μmol/l, najczęściej nie wpływa w istotny sposób na przebieg ciąży. Inaczej jest gdy stężenie kreatyniny przekracza 250 μmol/l – wtedy mówimy o ryzyku pojawienia się schyłkowej niewydolności w przypadku zajścia w ciążę.

Rozpoczynanie dializoterapii u ciężarnych z przewlekłą chorobą nerek

Kiedy kobieta z zaawansowaną niewydolnością nerek, świadoma zagrożenia decyduje się na zajście w ciążę, ważne jest, by nefrolog zapewnił jej jak najwcześniej leczenie nerkozastępcze. Ciąża u kobiety z przewlekłą chorobą nerek to sytuacja, w której pacjentka wymaga stałego nadzoru nefrologicznego i położniczego. Mówimy wtedy o grupie wysokiego ryzyka. Przy stężeniu kreatyniny wynoszącym 250–300 μmol/l, należy rozpocząć dializoterapię w postaci długich, codziennych zabiegów hemodializ (6/tydzień) lub dializ otrzewnowych.

Poród kobiety z niewydolnością nerek

Bardzo istotne jest, żeby poród kobiety z niewydolnością nerek miał miejsce w ośrodku, który jest w stanie zapewnić warunki intensywnego nadzoru zarówno matce, jak i noworodkowi. Powinien odbyć się w rejonie objętym opieką doświadczonego w tym względzie ośrodka dializ. Hemodializa i dializa otrzewnowa pozwalają na bezpieczne przejście ciąży, porodu i połogu.

Istnieją dane wskazujące, że sukcesem zakończyły się 3 z 4 ciąż (75%), które rozpoczęły się przed leczeniem hemodializami i 15 z 24 (62,5%), gdy ciąża wystąpiła w toku dializoterapii.
Źródło:

Sułowicz, W. (2009). Dializoterapia a ciąża. In Forum Nefrologiczne (Vol. 2, No. 4, pp. 260-265)

Ostatnie publikacje