Ciąża

Rak piersi współistniejący z ciążą

Publikacja: 22 grudzień 2022 Ostatnia aktualizacja: 16 styczeń 2023

Co wiemy o raku piersi?

Rak piersi to jeden z najczęstszych nowotworów, które komplikują ciążę. W ciągu ostatnich kilku lat sytuacja tej grupy pacjentek bardzo się zmieniła – kobiety mogą zachować ciążę podczas gdy wcześniej najczęściej rozpoznanie raka piersi wiązało się z aborcją. Dodatkowo obecnie kobiety mogą bezpiecznie się leczyć – w sposób bardzo zbliżony do leczenia stosowanego u pacjentek niebędących w ciąży.

Leczenie chirurgiczne

Leczenie chirurgiczne można przeprowadzić na każdym etapie ciąży. Co istotne, mastektomia radykalna to nie­jedyna metoda leczenia operacyjnego. Uwzględniając zaawansowanie ciąży, u części chorych, tj. w późnym II i III trymestrze, wolno rozważyć oszczędzające leczenie chirurgiczne.

Radioterapia

Radioterapia może być stosowana we wczesnej ciąży. Jest to bezpieczne ze względu na odległość od pola napromieniania (pod warunkiem zastosowania odpowiednich technik osłony brzucha). Przy stosowaniu radioterapii lekarz powinien omówić ryzyko tej metody z pacjentką i jej partnerem.

Chemioterapia

Ryzyko teratogenności leków używanych w leczeniu raka piersi zależy od rodzaju leku, dawki, czasu i często­tliwości podawania. W I trymestrze wynosi ono 10–20%, w II i III – 1,3%. Chemioterapię powinno się wstrzymać lub zakończyć przed 35. tygodniem ciąży – w celu uniknięcia matczynej neutropenii podczas porodu oraz akumulacji czynników cytotoksycznych u noworodka.

Poród

Sposób rozwiązania ciąży u chorej z rakiem piersi powinny warunkować TYLKO wskazania położnicze. Najlepiej, jeśli ma ono miejsce po 35.–37. tygodniu ciąży. Dzięki temu unikamy tzw. późnego wcześniactwa. Po porodzie rekomendowane jest badanie histopatologiczne łożyska w celu wykrycia ewentualnych przerzutów. Leczenie onkologiczne można kontynuować natych­miast po porodzie siłami natury i tydzień po niepowikła­nym cięciu cesarskim. Nie należy karmić zdrową piersią w trakcie chemioterapii i miesiąc po niej oraz podczas hormonoterapii – trzeba zatem pamiętać o konieczności zahamowania laktacji u chorych kontynuujących lecze­nie po porodzie.

Źródło:
Skrzypczyk-Ostaszewicz, A., Jagielska, B., Śpiewankiewicz, B., & Osuch, B. (2014). Rak piersi współistniejący z ciążą. Current Gynecologic Oncology, 1(12), 14-24

Ostatnie publikacje