Medycyna ogólna

Czym jest kardiowerter-defibrylator i jak działa?

Publikacja: 24 październik 2020
Implantacja kardiowertera-defibrylatora (ICD) jest metodą leczenia, którą stosuje się u pacjentów z komorowymi zaburzeniami komór. Powodem tych bardzo groźnych arytmii - częstoskurczu komorowego czy migotania komór - są takie choroby serca jak kardiomiopatia czy zawał serca. Powoduje to osłabienie siły skurczowej serca, co może przyczynić się do częstych omdleń, zasłabnięcia czy nagłego zatrzymania krążenia. Wskazaniami do implantacji ICD jest przebycie nagłego zatrzymania krążenia dzięki natychmiastowej reanimacji oraz zastosowaniu defibrylacji. Inną grupę pacjentów, którzy są kwalifikowani do implantacji ICD stanowią osoby, które nie przebyli jeszcze nagłego zatrzymania krążenia, ale są w grupie ryzyka. Kardiowerter-defibrylator potrafi rozpoznać arytmię i natychmiast zareagować.

Jak działa kardiowerter-defibrylator?

Kardiowerter-defibrylator jest układem elektronicznym o bardzo skomplikowanej budowie. Zbudowany jest z puszki, która zawiera generator impulsów elektrycznych oraz źródło energii w postaci baterii i elektrody defibrylującej. Podczas implantacji wprowadza się elektrodę przezżylnie do prawej części serca. Samo urządzenie wszczepiane jest najczęściej w lewej podobojczykowej okolicy, w specjalnie wypreparowanym podskórnie miejscu to jest loży.  Cały czas monitoruje jak pracuje serce i ma zdolność wykrywania wszelkich arytmii oraz szybkiego reagowania odpowiednio do określonej patologii. Zadaniem reakcji jest przerwanie arytmii. Przyjmują postać bezbolesnej terapii antyarytmicznej lub mogą być odczuwalne jako silne, bolesne uderzenia w pobliżu serca. Ten drugi rodzaj stosowany jest wtedy, gdy urządzenie wykryje bezpośrednio zagrażającą życiu arytmię. Działanie urządzenia nie zapobiega wystąpieniu arytmii komorowej. Czas żywotności baterii wynosi średnio od 5 do 7 lat. Zależy to od tego jak często urządzenie się włącza. To czy bateria jest wyczerpana można stwierdzić podczas kontroli w poradni. Od momentu pojawienia się komunikatu w postaci sygnały o zmniejszonej żywotności baterii do czasu wymiany zwykle pozostaje od 2 do 3 miesięcy prawidłowej pracy.

Kardiowerter-defibrylator a powikłania

Nawet implantacji takiego urządzenia jak kardiowerter-defibrylator, jako że jest ingerencją w ludzki organizm, może nieść ze sobą powikłania i konsekwencje dla zdrowia pacjenta. Wśród powikłań należy wymienić:
  • uszkodzenie tętnicy podobojczykowej,
  • krwiak opłucnej, odma opłucnowa,
  • przemieszczenie elektrody w sercu,
  • uszkodzenie ściany serca, uszkodzenia zastawki trójdzielnej,
  • przemieszczenie kardiowertera,
  • złe podłączenie elektrod,
  • miejscowa infekcja w loży,
  • obrzęk płuc,
  • zaburzenia rytmu serca.
Może również dojść do uszkodzenia elektrody, poprzez przetarcie lub złamanie. Czasem zdarza się, że wyładowania kardiowertera są nieuzasadnione i występują u 10 do 15% pacjentów podczas pierwszego roku po implantacji. Mogą być one wynikiem zakłóceń na skutek oddziaływania pola elektromagnetyznego.
Kardiowerter-defibrylator stanowi ważny element profilatyki nagłej śmierci sercowej.
Źródło:
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

Ostatnie publikacje