Leczenie w ramach NFZ

Profilaktyka chorób odtytoniowych, w tym przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)

Publikacja: 10 kwiecień 2019 Ostatnia aktualizacja: 28 czerwiec 2019

Program profilaktyki chorób odtytoniowych skierowany jest do osób powyżej 18 r.ż. palących papierosy. W zakresie diagnostyki POChP w szczególności adresowany jest do kobiet i mężczyzn pomiędzy 40 a 65 rokiem życia, którzy nie mieli wykonanych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POChP w ciągu ostatnich 36 miesięcy, u których nie zdiagnozowano wcześniej, w sposób potwierdzony badaniem spirometrycznym, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy.

Cele programu

 • zmniejszenie zachorowalności na schorzenia odtytoniowe, w tym ograniczenie zachorowalności, inwalidztwa i umieralności z powodu POChP
 • poprawa świadomości w zakresie szkodliwości palenia oraz metod zapobiegania i leczenia uzależnienia od tytoniu
 • wczesne wykrywanie POChP i innych chorób odtytoniowych
 • poprawa dostępności do specjalistycznego leczenia uzależnienia od tytoniu i chorób płuc
 • poprawa skuteczności leczenia chorób odtytoniowych, w szczególności, chorób układu oddechowego, chorób układu krążenia i chorób nowotworowych, u pacjentów uzależnionych od tytoniu
 • zmniejszenie kosztów leczenia chorób odtytoniowych

Etapy programu

Program realizowany jest w dwóch etapach, podstawowym i specjalistycznym.

W ramach etapu podstawowego realizowane jest:

 • poradnictwo antytytoniowe – osoby powyżej 18 r.ż.
 • poradnictwo antytytoniowe oraz diagnostyka i profilaktyka POCHP – osoby pomiędzy 40. a 65. rokiem życia

Działania jakie są  podejmowane to:

 • zapoznanie pacjenta z programem oraz wywiad dotyczący palenia tytoniu
 • badania lekarskie i diagnostyczne
 • porada lekarska, porada antynikotynowa z zaplanowaniem terapii odwykowej, terapia odwykowa
 • w przypadku wykrycia nieprawidłowości dalsza diagnostyka

W ramach etapu specjalistycznego dodatkowe działania to:
 • testy oceniające poziom uzależnienia od tytoniu
 • badanie poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu
 • kontynuacja badań diagnostycznych: spirometria, rtg klatki piersiowej
 • plan leczenia uzależnienia od tytoniu: farmakoterapii, terapii psychologicznej indywidualnej lub grupowej

Ważne informacje

 • badania można wykonać w zakładach opieki zdrowotnej, które podpisały z NFZ umowę na realizację programu
 • należy zgłosić się osobiście lub umówić na wizytę telefonicznie
 • z badań mogą korzystać wszystkie osoby ubezpieczone w NFZ, które mieszczą się w grupie wiekowej i nie wykonywały badań spirometrycznych w ciągu ostatnich trzech lat
 • skierowanie nie jest potrzebne
 • badania są bezpłatne
Źródło:

http://www.nfz-warszawa.pl/dla-pacjenta/co-kazdy-pacjent-wiedziec-powinien/profilaktyczne-programy-zdrowotne/

Ostatnie publikacje