Medycyna ogólna

Zaburzenia rytmu serca w ciąży

Publikacja: 25 luty 2015
Zaburzenia rytmu serca miał zapewne każdy z nas, występują one także niemal w każdej ciąży. Nie należy jednak lekceważyć tych dolegliwości ponieważ poza zazwyczaj niegroźnymi mogą pojawić się te poważniejsze, zagrażające zdrowiu zarówno matki jak i nienarodzonego dziecka. Dowiedź się jakie zaburzenia rytmu serca mogą towarzyszyć ciąży.
Zaburzenia rytmu serca to stan, w którym skurcze mięśnia sercowego są nieregularne, ich częstotliwość wychodzi poza zakres 60-100 uderzeń na minutę. Na zaburzenia rytmu serca trzeba zwrócić szczególną uwagę podczas ciąży, aby nie narazić na zagrożenie przyszłej matki oraz dziecka.

Zaburzenia rytmu serca spotykane w okresie ciąży można podzielić na dwie grupy:
  • napadowy częstoskurcz przedsionkowy,
  • pozostałe arytmie, wskazujące na udział zmian organicznych.
Napadowy częstoskurcz przedsionkowy

Napadowy częstoskurcz przedsionkowy pojawia się zazwyczaj już przed ciążą, jednak w ciąży dochodzi do nasilenia  tego zaburzenia ze względu na obciążenie serca w tym stanie. Częstoskurcz występuje czasem po niewielkim wysiłku fizycznym, a często nawet bez przyczyny, a  trwa od kilkunastu sekund do kilku godzin. Choć zaburzenie to nie wymaga zazwyczaj interwencji lekarza, to czasami należy zastosować przepisane przez kardiologa środki przeciw niemiarowości serca, a nawet wykonać kardiowersję elektryczną, która w drugiej połowie ciąży jest całkowicie bezpieczna dla nienarodzonego dziecka.

Migotanie przedsionków

Najczęściej występującym zaburzeniem rytmu serca w ciąży jest migotanie przedsionków. Jeżeli migotanie występuje już przed ciążą, to nie stanowi ono takiego zagrożenia jak wówczas gdy pojawiło się podczas ciąży po raz pierwszy. Zaburzenie to może predysponować ciężarna do niewydolności krążenia, dlatego zaburzenie to zawsze należy konsultować z lekarzem.

Trzepotanie przedsionków

Następstwem organicznych zmian w sercu jest trzepotanie przedsionków u kobiet w ciąży. Dochodzi wtedy do niemal 300 uderzeń na minutę.
Zarówno w przypadku migotania jak i trzepotania przedsionków podaje się leki przeciwko niemiarowości serca oraz dożylne glikozydy, aby zwolnić czynności komór i wygasić zaburzenia rytmu. Czasami stosuje się kardiowersję elektryczną.

Blok przedsionkowo-komorowy

Jeżeli dojdzie do bloku przedsionkowo-komorowego, czyli osłabienia pracy serca, wówczas występuje poważne zagrożenie dla życia matki i dziecka.  U kobiet w ciąży istnieje wtedy wskazanie do wszczepienia sztucznego stymulatora serca.

Skurcze przedwczesne komorowe

Zaburzenia w postaci skurczów przedwczesnych - komorowych występują gdy dochodzi do przedwczesnego rozprzestrzenienia się impulsu w komorach powodującego skurcz mięśnia komór i występują często u zdrowych ciężarnych i zazwyczaj nie wymagają leczenia. Występuje niegroźne uczucie palpitacji. Jednak nie zaszkodzi  skonsultować tego z lekarzem prowadzącym.

Jeżeli w ciąży towarzyszą Ci jakiekolwiek zaburzenia rytmu serca warto opowiedzieć o nich ginekologowi, który prowadzi ciąże. Jeżeli stwierdzi, że zaburzenia zagrażają zdrowiu Twojemu lub dziecka, wówczas przekaże Cię pod opiekę specjalisty kardiologa.
Źródło:
„Medycyna perinatalna” pod redakcją Zbigniewa Słomko

Ostatnie publikacje

Czy wiesz że.. ?
Czynność serca w ciąży jest podwyższona o przeszło 25%.