Badania diagnostyczne

Urografia

Czemu służy badanie?

Urografia jest obrazową metodą badania nerek i dróg moczowych. Polega na wykonaniu prześwietlenia RTG całego układu moczowego przy wcześniejszym, dożylnym podaniu pacjentowi kontrastu, czyli substancji cieniującej. Dzięki urografii lekarz może określić m.in. położenie i kształt nerek, ukrwienie, zdolności wydalnicze nerek, zwężenie moczowodów czy istnienie kamienia, torbieli i guzków.

Sposób przeprowadzenia badania

Pacjent ułożony w pozycji na wznak otrzymuje dożylnie kontrast - substancję cieniującą (zazwyczaj jest to jod, który dostaje się z krwią do nerek i układu moczowego). Następnie wykonywane są zdjęcia RTG w różnych przedziałach czasu: po 10, 20, 30 i 60 minutach. Pod koniec badania, po opróżnieniu pęcherza, wykonywane jest jeszcze jedno zdjęcie.

Wynik badania

Wynik badania przekazywany jest pacjentowi w postaci opisu z dołączonymi kliszami rentgena.

Słowniki medyczne

strony internetowe | lexurio.pl